Koeplet 1:

Went vier zoeë mit d’r vasteloavend kweële

Da zint de sjtumbeng mieëstal get onvas

Mè went vier in de sjtumming zint gekoame

Da kump ing twieëde sjtum dök good va pas

Knap lestig went de mieëtste sjtumme gelde‘ne Dirigent kriet doa gries hoare va
Went sjtumme bei de proof neet wille sjtumme da sjpoeëkt ’t duchtig in d’r opera

Zingt bas, tenor en altDa klinkt ’t dat ‘t sjalt

Refring:

Sjtumme, sjtumme
Loat ze dich neet numme

Huur ins wie dat klinke ka

Went de sjtumming sjtumt

Sjtumme, sjtumme
Solo of duet
Trio of kwartet
Mit of oane sjtumbiljet

 

Koeplet 2

De sjtum is allewiel ee mechtig wape
Mit sjtumme weëd al döks d’r toeën gezat

En weëd al ins ing valsje noeët gezonge

Da klink dat toch vöal sjunder óp zie plat

’t Gieët zelfs lü die sjtumme vuur ing Lexit
Of sjtumme óp ee leed va Paul en Lei
Die vinge, weë neet sjtumt, dat deë vuur gek zit

En zinge doa da zelf ee leedje bei

Want mit ing gouwe sjtum

Krient vier d’r tied waal um

Sjtumme

PAUL & LEO

 

✼ zinge in 't Heëlesj plat
✼ winnaars LVK 2004
✼ hant hunne ege vasteloavesrevue: “Hinge gen Hergod’s vót”

 

BOEKING INFO

 

​Marlstone Events 

Emmalaan 21 | 6301 GP Valkenburg 

+31 (0)43 365 25 97
+31 (0)6 51 50 19 63

r.knubben@marlstone.org

VOLG ÓS
  • w-facebook
  • Twitter Clean

© 2013 by H A R I