top of page

VASTELOAVESREVUE

Voor wie het nog niet weet: “Hinge gen Hergod’s vót was de bijnaam van een roemrucht café aan het Wilhelminaplein in Heerlen. De ingang van het café ging enigszins verscholen achter het grote betonnen kruisbeeld dat recht voor het café stond. En wat in het café allemaal gebeurde, speelde zich af 'hinge gen Hergod’s vót', die daar dus geen weet van had, maar wel zeker wist dat Hij het in de biecht wel allemaal zou horen.

In de show van Paul (Münstermann) & Leo (Keularts) zwaait Suzy (de Laruelle) als waardin de scepter in de 'Hergod’s vót', geassisteerd door haar kostganger Nöl (Leon Fiddelaars), van wie wordt gefluisterd dat hij haar niet alleen overdag helpt, hetgeen Suzy overigens steevast en ten stelligste ontkent.

Hinge gen Hergod’s vót 2013

 

Dit jaar krijgt Suzy in een droom bericht "van boven" dat ze met kroeg én met kruisbeeld gaat verhuizen naar het Maankwartier in Heerlen, een prestigieus complex met een nieuw station, winkels en kantoren. Ze weigert pertinent, maar de stem zegt dat ze het toch gaat doen, 'voordat de haan drie keer heeft gekraaid'. Inderdaad meldt zich iemand van de gemeente, die zegt dat de overheid haar met kroeg en kruis in het Maankwartier gevestigd wil zien.

Dan beginnen de verwikkelingen, die zich dit keer vooral afspelen op het NS-station. Daar komt Roger (Lataster) aan met 'd'r tsóg oes Kirchroa', daar brengt de Veolia-boemel uit Tegelen het parodistentrio de Geraniejums, houdt buuttereedner Gilbert Petit de boel op orde, arriveert studente Karlijn (Münstermann) uit Nijmegen met de vuile was, etc. etc. Maar of dat helpt, of dat de droom van Suzy werkelijkheid wordt voor de haan 3 keer heeft gekraaid...?.

bottom of page