top of page

VASTELOAVESREVUE

Voor wie het nog niet weet: “Hinge gen Hergod’s vót was de bijnaam van een roemrucht café aan het Wilhelminaplein in Heerlen. De ingang van het café ging enigszins verscholen achter het grote betonnen kruisbeeld dat recht voor het café stond. En wat in het café allemaal gebeurde, speelde zich af 'hinge gen Hergod’s vót', die daar dus geen weet van had, maar wel zeker wist dat Hij het in de biecht wel allemaal zou horen.

In de show van Paul (Münstermann) & Leo (Keularts) zwaait Suzy (de Laruelle) als waardin de scepter in de 'Hergod’s vót', geassisteerd door haar kostganger Nöl (Leon Fiddelaars), van wie wordt gefluisterd dat hij haar niet alleen overdag helpt, hetgeen Suzy overigens steevast en ten stelligste ontkent.

Hinge gen Hergod’s vót 2010

 

Was vorig keer het rookbeleid nog het belangrijkste onderwerp in de kroeg, nu staat alles in het teken van de kredietcrisis. Ook in de Hergod’s vót is de crisis merkbaar en doet bazin Suzy de Laruelle er alles aan om dreigend onheil af te wentelen. Kostganger Zjer Bataille helpt haar graag van de wal in de sloot en ook stamgasten Paul (Münstermann) & Leo (Keularts) mengen zich, zoals gebruikelijk, in de discussie. Met een briljant vondst, die helemaal past in de tijdsgeest, wordt gezamenlijk getracht het tij te keren en de Hergod’s vót weer aan klandizie te helpen. Dat brengt weer vreemde figuren in de kroeg, zoals een gesjeesde dichteres (Petra Kaiser), een aan lager wal geraakte tonprater (Huub Stassen) en een mysterieuze BH (bekende Heerlenaar).Ook Paul’s dochter (Karlijn Münstermann) komt even kijken, alvorens te gaan studeren buiten de provincie.

bottom of page