top of page

 

Refring:

De ouw vrouw Silvertank, die hat de moel verbrank

Joa zelfs de naas die is gans roeë

De ouw vrouw Silvertank, die hat de moel verbrank

Ze kan de pütsj neet oape doeë

Ze zou va alles wille zage

Mè ze kan ’t neet verdrage

Want heur bakkes deed zoe wieë

De ouw vrouw Silvertank

Die hat de moel verbrank

Ach, kank dat ummer mè zoeë zieë

 

Koeplet 1:

Zoeë midde in ‘t huëvellank, 

doa woeënde de vrouw Silvertank,

zoeë richtig dörps aod wief

‘t leed va ang’re zóch ze zich

en zoog ze dich da vroog ze dich

‘t hemme va ge lief

Ze moelde sjtónde aa ee sjtuk

va anger lüj hön ongeluk

ópins woa dat gedoa

me zoog heur neet mieë boete

en dus doge alle poete

oet de sjtroat hem sjtiekum noa

 

Koeplet 2:

D’r dokter woeët d’r bei gehold

Ze woeët ins aan de bletsj gevóld

Die zoot va bloare touw

Doe hat heë zich ing sjpang gepak

En alles ins good ring gemak

En goof heur elf daag rouw

Doa geet ze noe, noe kiek heur goa

Ze durf va sjand neet sjtil te sjtoa

En kalle kan ze neet

De pütsj mit watte volgeprop

Zoe hant ze heur de moel gesjtóp

En jóng, dat deed ‘m leed

 

DE OUW VROUW SILVERTANK

bottom of page