top of page

 

Refring:

Ram durchee, ram durchee, ram durchee

Han ze neet mie nui bei-ee

Ram durchee, ram durchee, ram durchee

Han ze neet mie nui bei-ee

 

Ram durchee, ram durchee, ram durchee

Han ze neet mie nui bei-ee

Ram durchee, ram durchee

Ich goa mich ammezere

D’r kloneman mankere

Ich bin hüj ram durchee

Han ze neet mie nui bei-ee

 

’t is vasteloavend hei, ’t is vasteloavend hei

’t is vasteloavend hei, alaaf!

 

Koeplet 1:

’ch han veut die kinne ruke

En oge iggen ruk

Ich han mich in de hoare mit de prük

De naas is mich goa lope

De oere zint gesjpits

Zoeë kint mieng ege mam mich bauw neet trük

 

Went nieks is wat ‘t zieë mót

Bin ich va sjlaag, dat bliek

Mie ungesjte is boave

En nieks is wat ‘t liek

 

Koeplet 2:

‘ch han kleier aa die vloke

Zelfs teëge d’r kaploan

De geet de wolle zökke aagedoa

Ich sjtoa hei i mie hemme

D’r mantel oetgeveëg

Ich bin, geleuf ich, veëdig vuur te goa

 

Went nieks is wat ‘t zieë mót

Bin ich va sjlaag, dat bliek

Mie ungesjte is boave

En nieks is wat ‘t liek

 

Bruk:

Went links inins óp rechs zit

En vure hinge is

D’r aavank óp zie ing lup

Wat is da mit mich mis?

RAM DURCHEE

bottom of page