top of page

 

Koeplet 1:

Me dinkt dat solozang ’t grutste good van al is

Me mingt dat hei alling “’t nachtegaaltje zingt”

Loat uch gezag zieë dat alling óch mè alling is

’t is jüs d’r koerzang deë wie zeem de zeng’re bingt

Vuur ós gee vusje, ginne sjport

En óch nieks óp d’r tillevies

Vier hónt óch nieks mit pielkes werpe óp ing moer

Gee twieëde hüske óp de hei

Gee twieëde weëgelke d’rbei

Nieks is zoe sjun es wie te zinge bei ‘t koer

 

Refring:

Bei ‘t koer, bei ‘t koer,

Nieks is sjunder wie te zinge bei ‘t koer (halleluja)

Bei ‘t koer, bei ‘t koer,

Nieks is sjunder wie te zinge bei ‘t koer

 

Koeplet 2:

Ee koer is mieë es mè alling get same zinge

Dat züste good ’t ‘s-dieënsdigs-oaves óp de proof

D’r ieësjte kump al ruum ing haof sjtónd va te vuure

En gieët ee rundje óch al went dat gaar neet hoof

’t ganse dörp weëdt durchgesjtrup, 

de letste wiets weëdt zich verteld

of ee verhoal va de kónzertrees óp ’t Dütsj

me zörgt dat me nog inne kriet

want kloksjlaag ach da is ‘t tiet

sjteet jiek’re zenger mit de moeziek vuur de pütsj

 

Koeplet 3:

Noe huur toch óp en zaag neet dadder neet kint zinge

Dier zingt toch allenui went ieëmes jörig is

En wat te dinke va die daag mit Vasteloavend

Da zingt dier óch, of zaan mich, han ich ‘t noe mis

De keël weëdt örendlig gesjmierd, 

mit beer es doping vuur de sjtum

De sjieke noeëte gónt de ledder óp en aaf

Da klinkt ‘r mit e groeët sjandaal

d’r letste sjlager durch d’r zaal

En weë neet zinge wilt deë reup geweun: alaaf

 

Sjloes:

Zinge is ós leëve, zinge bei ‘t koer

’t kan nieks sjunder geëve, zinge bei ’t  koer

 

 

 

 

ÓS KOER (AU SECOUR)

bottom of page