top of page

 

Refring:

Motte, motte, motte, jong, d'r tiet geet mich te vlot,

en moste noe ins kieke watter allenuij noch mot.

Motte, motte, motte, jong, ut leëve is zoe kot.

Weë bang is vuur te valle, zet zich noe ma op gen vot.

 

Koeplet 1:

Wen ich 't sjmurges opsjtoa vilt ut daak mich op d'r kop.

Ich mot vanaal, al joare lang, en dat hilt neet mie op.

Dit noch doeë en dat noch doeë, ich gun mich gaar ging row,

bin veëdig mit de nerve, zaag, woa mot dat toch noa tow ?

Ma huuj is nieks te motte, weë neet wilt is zelver sjoot.

Weë mot, deë geet ma heevesj en weë wilt, deë deet ut good.

 

Koeplet 2:

Duijje, trekke, valle, opsjtoa, touwe mot ich mich.

En weë alling ma umkiekt, vilt noch plat op zie gezich.

En wenste ut geveul has daste entlich veëdig bis,

da hoof nieks mieë, da kint nieks mieë, da likste in de kis.

Ma huuj is nieks te motte, weë neet wilt is zelver sjoot.

Weë mot, deë geet ma heevesj en weë wilt, deë deet ut good.

 

 

 

MÓTTE, MÓTTE, MÓTTE

bottom of page