top of page

 

Refring (2x):

Manslüj mit kepkes zunt insig in hun soat

Noe maak dich voet, gank a gen zie, doa kump d’r Elveroad

Manslüj mit kepkes, gewiechtig en in frak

De kuëninge va karneval, d’r vasteloavendskak

 

Koeplet 1:

Sjtels-te heem neet zoeëvöal vuur

Of hant ze dich neet geer

Sjtees-te ummer hingenaa

En kries-te noeëts ee beer

Weësj-te noeëts gepromoveerd

Of has-te noeëts ins zjwein

Num da deë gouwe road van ós

En kom bei d’r verein

 

Da geet vuur dich d’r leuper oet

En lepsje ze dich aaf

Doe bis d’r sjtols va d’r verein

En doe, doe sjreis: alaaf!

 

Koeplet 2:

Has-te noeëts ’t letste woad

Ging veere in dieng vót

Klasjs-te of-se pletskes baks

Lup-se neet zoeë flot

Has-te garoets gee figoer

Of ginne sjlanke lijn

Da hang dich ing medalje um 

En kom bei d’r verein

 

Da geet vuur dich d’r leuper oet

En lepsje ze dich aaf

’t Oethangbret  va d’r verein

En doe, doe sjreis: alaaf!

 

Bruk:

Want karneval is parodie

Me nump zich óp d’r hak

Weë mit zichzelf neet lache kint

Deë weëd vazelf kak

Manslüj mit kepkes

bottom of page