top of page

Citaat 2004:

Uiteraard hoop ik dat dit lied op veel plaatsen gespeeld en gezongen wordt en dat wij met zijn allen in Heerlen gaan geloven.

"Jüs went vier dat same dont, da kómme dreume oet".

 

Mr. J.G.M. Lurvink

Burgemeester van Heerlen

 

 

Refring:

Krütsing va wat vreuger woa en wat kómme geet 

Veul wie in d’r Heëleneer ‘t hat va Heële sjleet

Durch de ieëwe hin gegruid, gónt vier ummer wier

Bouwe, knokke, wirke, dreume, Heële dat zint vier

Bouwe, knokke, wirke, dreume, Heële dat zint vier

 

Koeplet 1: 

Bouwe deet d’r Heëleneer, al sinds vreuger tied

De Romeine koame hei d’r sjtub va ‘t reeze kwiet

Coriovallum woeëd gesjtich, mit ee groeët Thermebad

Doa woa Heële handelssjtad oeëts aagevange hat

 

Koeplet 2:

Knokke deet d’r Heëleneer, vreg en mit kamau,

Wie d’r Koeëb i zienge tied, vuur d’r Fransoeës óp sjouw

Sjut va d’r Napoleon, gee miensj kreeg dem oeëts kling

koam ’t da óp sjtuute aa, noom zie verhoal gee ing

 

Koeplet 3:

Wirke deet d’r Heëleneer, sjoefte óp kapot

Koempels gove zjweet en blood, vuur vaderland en God

Riekdom va ós eege sjtrieëk koam oet ‘t zjwatte loak

Ginne koelman hingt noe nog d’r pungel aa d’r hoak

 

Koeplet 4:

Dreume deet d’r Heëleneer, gruëtsj kiekt me vuuroet

Jüs went vier dat same dont, da kómme dreume oet

Durch de joare hin geriep, gekluurd va zjwat noa greun

Heële wie ’t ummer woa, zoeë riek, en toch geweun

 

 

 

HEËLESJ VÓLKSLEED

bottom of page